Rendezvényeink

 • VII. Gömöri Gyümölcsfesztivál

Kedvcsináló a Gömöri Gyümölcsfesztiválhoz

 • Kedvcsináló a Gömöri Gyümölcsfesztiválhoz
 • Kedvcsináló a Gömöri Gyümölcsfesztiválhoz
 • Kedvcsináló a Gömöri Gyümölcsfesztiválhoz
 • Kedvcsináló a Gömöri Gyümölcsfesztiválhoz
 • Kedvcsináló a Gömöri Gyümölcsfesztiválhoz
 • Kedvcsináló a Gömöri Gyümölcsfesztiválhoz
 • Kedvcsináló a Gömöri Gyümölcsfesztiválhoz
 • Kedvcsináló a Gömöri Gyümölcsfesztiválhoz
 • Kedvcsináló a Gömöri Gyümölcsfesztiválhoz
 • Kedvcsináló a Gömöri Gyümölcsfesztiválhoz

GÖMÖRI KÖRNYEZET- ÉS TÁJFEJLESZTŐ EGYESÜLET

„Azt tartják a gömöriek, hogy vármegyéjük egy külön kis ország – Gömörország, amelynek mindig békés harmóniában élt együtt magyar, német és szlovák nyelvű lakossága. Búzatermő völgyeivel, bükk-, tölgy- és fenyőerdőkkel borított égbetörő bérceivel, sokféle ércet ontó bányáival, vaskohóival, gyár- és fűrésztelepeivel s különleges kézműiparával, az Alföld legészakibb peremétől is elválasztva, a maga zárkózottságában mindig egy sajátos nyelvjárású, szokású és szellemű, külön kis országot alkotott a múltban, s alkot ma is. (Hazay Arthur /1941/)”

Napjainkban ebből a Gömörországból csak egy kis terület tartozik Magyarországhoz Putnok környékén, melyet Dél-Gömörnek neveztünk az 1990-es években, bár a Kis-Gömör helyesebb lenne. Az egykori vármegye magyarországi települései: Aggtelek, Gömörszőlős, Kelemér, Zádorfalva, Alsószuha, Szuhafő, Zubogy, Ragály, Imola, Kánó, Trizs, Sajópüspöki, Bánréve, Hét, Putnok, Serényfalva települések. 2001 óta ezen a vidéken tevékenykednek egyesületünk tagjai a táj védelméért, a természet kincseivel való bölcs és tartamos gazdálkodásért, a fenntartható fejlődés remélhetőleg megszülető kultúrájáért és társadalmáért. Utolsó órában öreg gyümölcsfákat mentenénk, helyi zöldségfajtákat hozunk vissza a „múltból”. Gyerekek, fiatalok, felnőttek szemléletét igyekszünk formálni természettel, környezetvédelemmel, helyi gazdasággal kapcsolatban. Szétszórtan élő, kisvárosnyi ember számára szervezünk szakköröket, tanulmányutakat, közéleti eseményeket, vagy közreműködünk ezek megrendezésében. Igyekszünk ápolni Gömörország hagyományát is.
A települések ebben a határmenti térségben sajátos problémákkal küszködnek. Az elzártság, a fejlesztések elmaradása sokáig jelentett egyfajta védelmet a természeti értékek és a múlt kulturális értékei számára. Viszont ugyanezen okból a helyi közösségek fennmaradása is kérdésessé kezdett válni. A munka és jövedelem-szerzési lehetőségek hiánya miatt elvándorlás indult meg, míg a maradók egyre nehezebben boldogulnak. Egyesületünknek legfontosabb célja ezért kezdettől a közösségek gazdasági-társadalmi útkeresésének segítése, lehetőség szerint "zöldítése".