Rendezvényeink

 • VII. Gömöri Gyümölcsfesztivál

Kedvcsináló a Gömöri Gyümölcsfesztiválhoz

 • Kedvcsináló a Gömöri Gyümölcsfesztiválhoz
 • Kedvcsináló a Gömöri Gyümölcsfesztiválhoz
 • Kedvcsináló a Gömöri Gyümölcsfesztiválhoz
 • Kedvcsináló a Gömöri Gyümölcsfesztiválhoz
 • Kedvcsináló a Gömöri Gyümölcsfesztiválhoz
 • Kedvcsináló a Gömöri Gyümölcsfesztiválhoz
 • Kedvcsináló a Gömöri Gyümölcsfesztiválhoz
 • Kedvcsináló a Gömöri Gyümölcsfesztiválhoz
 • Kedvcsináló a Gömöri Gyümölcsfesztiválhoz
 • Kedvcsináló a Gömöri Gyümölcsfesztiválhoz

 kép

 Lehet, hogy egy kép err?l: szabadtéri

Projekt címe: Gömör Szíve - Szív útjai

Projekt azonosító száma: TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00039

Szerz?dött támogatás összege: 286 934 104 Ft

Kedvezményezett neve: Putnok Város Önkormányzata

A támogatás mértéke százalékban: 100 %

Megvalósítási helyszín: Gömörsz?l?s, Imola, Szuhaf?, Ragály, Trizs

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.02.28.

A Gömör Szíve program középpontjában a helyi piac újraépítése áll. A piac két alapvet? eleme a kereslet és a kínálat. A helyi kereslettel a konzorciumban lev? falvak esetén az a probléma, hogy kis létszámú népességük nem támaszt fizet?képes keresletet, egy-egy helyi vegyesbolt m?ködése is nehézkes. A helyi árutermelést a versenyképtelenség, és a megfelel? üzemméret hiánya gátolta meg, a hagyományos mez?gazdasági termelés, vagy a kézm?vesség nem tudott versenyezni a multinacionális áruk olcsó kínálatával, illetve a helyben megtermelt élelmiszer alapanyagok piacra szállítása drágává vált. A gondokon úgy próbál a modell túllépni, hogy a helyi alacsony keresletet a látogatók által támasztott kereslettel növeli meg, és ezáltal a helyben megtermelt áruk helyben értékesítésével javítja a versenyképességet.

A különböz? tevékenységeket és szolgáltatásokat tehát a látogatók kiszolgálása tartja egy rendszerben. Minden cselekedet egyszerre szolgálja a látogatók ellátását - elméleti és gyakorlati ismeretekkel, a helyi árutermelés termékeivel-, illetve a helyi jövedelemtermelést. Mivel mindezt a fenntartható er?forrás-használat módjára építi, ezért nem sérti, s?t ellenkez? módon inkább el?segíti a helyi környezeti értékek meg?rzését.

A társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés célja a felhívás szerint térségi szint?, turisztikai termékcsomagok és kislépték? tematikus turisztikai fejlesztések támogatása, melyekkel megyei szint? turisztikai vonzer? elemekre épül?, koordinált fejlesztések valósíthatók meg. Ennek keretében a helyi, térségi jelent?ség?, turisztikai vonzer?t képez? kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehet?ség a térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság élénkítése, és a foglalkoztatás növelése érdekében.

A Gömör Szíve – Szív Útjai pályázati program eredményeképp létrejöv? attrakció tematikus élményút, mely 5 település természeti és kulturális adottságaira építve, Putnok Város Önkormányzatának konzorciumi vezetése mellett 13 állomást és tanösvényt magába foglaló, részleteiben jellemz?en néhány órás, összességében több napos kikapcsolódást jelent? turisztikai program falusi környezetben. A konzorcium tagjai oly módon állították össze programjuk alapjait, hogy abban bárki találjon számára megfelel? elemet, az is, aki a túrázást, az is, aki a kézm?vességet, az is, aki csak a természetben töltött id?t értékeli leginkább.

A projekt keretében létrehozandó tematikus út állomásai, tanösvényei:

1. Szíves Fogadó Gömörsz?l?s

2. Gömöri Termékház Gömörsz?l?s

3. Biokertes Vendégház Gömörsz?l?s

4. Extenzív gyümölcsös Gömörsz?l?s

5. Illatporta és cs?r Imola

6. Rekreációs Park Imola, Szuhaf?

7. Ragályi Ferdinánd Látogatóközpont Ragály

8. Sz?l?hegyi Tanösvény Ragály

9. Öreg Tölgy Útja Ragály

10. Kézm?ves Ház és Kiállítóterem Szuhaf?

11. Újhegyi Kilátó – leskunyhók Szuhaf?

12. Hagyományok Háza Trizs

13. Meseerd? Trizs

A meglév? és újonnan kialakítandó helyszínek alkalmasak arra, hogy különböz? id?tartamú tartózkodásokhoz nyújtsanak megfelel? hátteret. A létesítmények egyszerre szolgálják az élményszerzést, a konkrét ismeretek elsajátítását, és támogatják a fenntarthatóság értékeinek megszerzését.

A konzorciumi tagok által határolt térségben, bár természeti és kulturális adottságai kiemelked?k, ez idáig nem volt jelent?s mérték? a turistaforgalom, ami a projekt megvalósítása nélkül a kés?bbiekben sem növekedhetne, azonban támogatás elnyerése esetén a projekt megvalósítása pozitív eredményeket vonzhat magával, mint a térség, mint a település, mint a lakosság és a Gömörbe látogató turisták számára is. A projekt fejlesztési eredményeként csökkennek az infrastrukturális és szolgáltatási hiányosságok, mivel a fejl?dés hatására a térség lakosságának életmin?sége javul, kulturális, szabadid?s programok lehet?sége b?vül, prevenciós, rehabilitációs és csoportos foglalkozások szervez?dnek, a kulturális és közösségi élet gazdagodik, emellett az önkormányzatok és civil szervezetek m?ködési feltételei javulnak.

Összességében tehát megállapítható, hogy a Gömör Szíve – Szív útjai projekt megvalósítása, majd annak fenntartása, a gyönyör? környezetben kialakított turisztikai élményút térségi jelent?ség?, nem része országos vagy nemzetközi hálózatoknak, de a térségben, illetve helyben tartózkodási id?t hosszabbító lehet?séget jelentenek, ezáltal – közvetett módon – jelent?s helyi-térségi foglalkoztatás-b?vítési potenciált hordoz magában, akár már rövidtávon is gazdasági és társadalmi pozitív hatásokat vonhat maga után.

R IMG 6645

R IMG 6646

R IMG 6653

R IMG 6661

R IMG 6665

R IMG 6682

R IMG 6744

R IMG 6746